Nyheter
Portfölj
Arbetssätt
Bakgrund
Kontakt
svenska
deutsch
english
Tjänster
I mitt arbete är jag specialiserad inom följande områden:


Corporate design
Jag framställer företagsmärken och handböcker (Corporate Design Manuals: utveckling och omarbetning) med syfte att utveckla en organisations formgivning för framgångsrikt marknads- och varumärkespositionering. Det kan underlätta att

• stärka din position gentemot konkurrensen
• signalera vad du står för och att du är att lita på
• nå ut med idéer och budskap
• kommunicera externt, men också inom organisationen.


Redaktionell design
Jag utvecklar medier med redaktionellt innehåll såsom böcker, tidskrifter, tidningar och magasin.


Trycksaker och webbdesign
Jag skapar design för såväl tryckta som webbaserade medier – från broschyr och vepa till newsletter och hemsida. I detalj erbjuder jag till exempel:

• papper (visitkort, korrespondens)
• broschyrer
• hemsidor, nyhetsbrev, flashbanner
• affischer
• montrar, informationsband och skyltsystem inom ramen av en utställning
• kataloger
• mailings
• annonser och bilagor
• affärsberättelser
• foldrar, flyers och program
• pressmappar
• kundtidningar
• vinjetter
• vykort
• reklamartiklar.
Tjänster