Nyheter
Tjänster
Portfölj
Arbetssätt
Kontakt
svenska
deutsch
english
Bakgrund
Sedan jag avslutade mina studier inom grafisk design på konsthögskolan i Kassel, Tyskland och min konstnärliga magisterutbildning vid Institutionen för Grafisk design & Illustration på Konstfack i Stockholm (2002) har jag arbetat med uppdragsverksamhet. Parallellt med min yrkesverksamhet avslutade jag Kreativ producentutbildningen inom det tvååriga påbyggnadsprogrammet på Institutionen Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö Högskola (2005). Jag har dessutom erfarenhet som projektledare (2005) i Livskompaniet.

På byråerna Gabor Palotai Design, Sandberg Trygg och Beithan Hessler har jag deltagit i framtagningen av webbsidor, böcker, annonser, reklamartiklar och affärsberättelser för kunder som Arvinius Förlag, Gontard & Metallbank, Bona Kemi, Malmö Stad, Akzo Nobel och Awapatent.

Jag talar flytande svenska, tyska och engelska. Eftersom jag arbetar inom ett interdisciplinärt nätverk är inget uppdrag för stort eller för litet.
Bakgrund
Fr.o.m. 2002
egen firma
2001
Gabor Palotai Design, Stockholm, ad-assistent/designer
1999
Beithan Heßler Werbeagentur, F.a.M., Tyskland, originalare/layoutare
2002
Grafisk design & Illustration,
magisterexamen (MFA),
Konstfack, Stockholm
1999
Visuell kommunikation,
Kunsthochschule Kassel,
Tyskland
2005
Kreativ Producent, universitetsdiplom,
Malmö högskola
Född 1976
i Lund